tisdag 15 juli 2014

Hamas vill icke fred

Den vederstyggliga terroristorganisationen Hamas avvisar det förslag till eld upphör i Gaza som framlagts av Egypten. Förslaget har däremot accepterats av Israel. Det hela visar mycket tydligt att terroristorganisationen Hamas, som med förtryck och repression behärskar Gaza, icke vill ha någon fred, det enda dessa jihadister suktar efter är staten Israels utplåning.

Från denna stund står det nu helt klart att Hamas ensamt är ansvarig för varje människoliv som spills och för varje människa som lemlästas i den djupt tragiska situation, som Hamas icke lyfter ett finger för att förhindra.

Ansvaret vilar ock tungt på alla de medlöpare, som applåderar Hamas terrorism. I vårt land finner vi dessa medlöpare icke minst i det förre detta kommunistpartiet, det så kallade Vänsterpartiet. En av nämnda partis företrädare, till tillhörig det hedervärda judiska folket men i sanning förrädisk mot detsamma, herr Feiler, spred i en debattartikel i Svenska Dagbladet sitt hat mot staten Israel och sin sympati för terroristorganisationen Hamas.

Idag får den mot sitt folk förrädiske kommunisten svar på tal i en mycket upplysande och välavvägd artikel författad av herr Öfverberg, ordförande i Samfundet Sverige-Israel. Herr Öfverberg ger här fakta mot de lögner vilka presenteras av terroristanhängarna. Rörande den så kallade "blockaden" av Gaza redovisar herr Öfverberg de sakliga förhållandena:

"Det pågår ingen blockad mot Gazaremsan. Kerem Shalom-övergången är, med periodvisa undantag, öppen för lastbilar med förnödenheter; mat, mediciner och medicinsk utrustning, bränsle och djurfoder. Utländska invånare, patienter som behöver medicinsk vård och andra med humanitära behov kan korsa mellan Israel och Gaza genom Erez-övergången. Förra veckan landade granater nära Kerem Shalom-övergången och en terrortunnel upptäcktes i närheten. Israel behöll övergången öppen och 180 lastbilar med varor körde in till Gazaremsan den dagen."

Herr Öfverberg är också tydlig med Hamas sanna avsikter i det att han förklarar:

"Och låt oss inte missta oss! Hamas politik gentemot Israel har inte det minsta att göra med de israeliska bosättningarna på ockuperad mark. Hamas inställning till Israel är oförändrad även om Israels regering omedelbart stoppar alla bosättningar. Bosättningarna är lätta att kritisera eftersom de är fel, men Hamas vill förgöra Israel även om de inte bygger fler bosättningar på Västbanken.

Israel utrymde Gazaremsan i augusti 2005. Sedan dess har det inte funnits några israeler där, varken civila eller militära. Trots detta har Hamas fortsatt terrorattackerna mot civila israeler. Sedan Israel drog sig tillbaka 2005, har cirka 9000 raketer och 5000 granater avfyrats mot Israel från Gazaremsan." 

Från detta Forum framföres ett entydigt och klart instämmande i herr Öfverbergs ståndpunkter. Väl talat herr Öfverberg!

måndag 14 juli 2014

Gratulationer på Födelsedagen

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade Tronföljare, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, på Hennes 37:e födelsedag.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland 
(copyright kungahuset.se)

Högtidsdagen firades på Öland enligt den ordning som tillämpats sedan Kronprinsessans barnsben, d.v.s. med gratulationer och hyllningar vid Konungens Sommarresidens, Solidens Slott, med deltagande av Deras Majestäter Konungen och Drottningen, Hertiginnan av Östergötland samt Hertigen av Västergötland. Om aftonen genomfördes sedan ett större evenemang på Borgholms idrottsplats under närvaro av hela det Kungliga Huset.

Leve Kronprinsessan!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Terroristangreppen fortsätter

Israels Utrikesministerium låter meddela att landet förliden gårdag utsattes icke mindre än 102 raketangrepp utförda av den vederstyggliga terroristorganisationen Hamas. Av nämnda angrepp kunde 22 oskadliggöras genom det högmoderna försvarssystemet Järnkupolen (en. Iron Dome). Var och en inser att ett stopp för dessa angrepp är ett helt nödtvunget villkor för att den nu eskalerande och tragiska utvecklingen skall kunna bringas till en ände.

I en anmärkning, som noterades på detta Forum under gårdagen, fästes uppmärksamheten på ett vettlöst agerande som flera ledande socialdemokrater, i naivitet gränsande till ren dumhet, visat prov på då de låtit sig beblandas med öppet antisemitiska företrädare. Utifrån detta är det högst glädjande att partiets ordförande, herr Löfven, synes ha en klokare och mer realistisk syn på den högst oroande situationen. Herr Löfven lät igår uttala:

"Nu fler än hundra döda palestinier och över 700 missil­attacker mot Israel. Hamas bär ansvar för att stoppa den dagliga raketbeskjutningen. Den upptrappade situationen efter kidnappningen av tre israeliska ungdomar måste brytas. Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig. Det är en enorm tragik att våldet eskalerar. Det är de civila som drabbas hårdast. Äntligen ett enigt FN-säkerhetsråd som uppmanar till nedtrappning och eldupphör. Dödandet, ockupationen och våldet måste få ett slut. Parterna bär ansvar för att återvända till förhandlingsbordet.”

För denna sin högst rimliga ståndpunkt har herr Löfven fått utstå mycken spott och spe icke minst från företrädare för det före detta kommunistpartiet, det så kallade vänsterpartiet. Här spyr den förre partiordföranden, leninisten herr Ohly, sin röda galla över herr Löfven och anklagar herr Löfven för att "fördärva arvet efter Palme". Något mildare i sin kritik är måhända det förre detta kommunistpartiets nuvarande ordförande, herr Sjöstedt, som dock, i sin stora enfald, framhärdar i att Israel i att "Israel har huvudansvaret för konflikten". Uppenbart är att herr Sjöstedts fattningsförmåga, avseende den under diskussion varande frågan, lämnar en hel del övrigt att önska i det att hans ögon synes blinda och hans öron döva då han icke förmår att ta till sig de omfattande raketangrepp som staten Israel utsätts för.

Även på andra håll framkommer kloka och av realism präglade reflektioner om den bekymmersamma situationen. Dagens Nyheters ledare av denna dag innehåller en kärnfull analys av situationen. Ur denna kan följande citeras:

"Asymmetrin är total. Israel är en demokrati. Där finns förvisso terrorister – till exempel de som brände den palestinske pojken till döds – och där finns extremister, till och med i parlamentet. Men den israeliska regeringen har inte någon önskan om att döda palestinska civila. I en hårdför vedergällningspolitik vinnlägger sig den israeliska militären trots allt om att varna civila innan de genomför bombangrepp mot platser där Hamasaktivister tros befinna sig.

Gaza däremot är i händerna på en terroristregim. Hamas består av våldsamma extremister som i religiöst raseri försöker utradera resterna av demokrati, individuell frihet, pressfrihet, kvinnors rättigheter och religionsfrihet. Den antisemitism som genomsyrar stora delar av Arabvärlden återfinns som i ett koncentrat hos Hamas. Det är en antisemitism som inte bara kan förklaras – och bortförklaras – av Israels hantering av befolkningen på de palestinska territorierna. Den har frodats i Mellanöstern sedan före andra världskriget. Hamas har genomfört otaliga terroraktioner i Israel sedan 1990-talet, med hundratals döda som följd, och på senare år genom oräkneliga raketbeskjutningar."

De oomtvistliga sanningar som deklareras i ovan citerade ledare är i sanning något som alla de hatiska Israelkritiker, icke minst inom det förre detta kommunistpartiet, det så kallade vänsterpartiet, borde reflektera över.

Leve staten Israel och dess rätt att försvara sin existens!

söndag 13 juli 2014

Vettlöshet

Stor vettlöshet noteras i det att ledande företrädare för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, bland andra fru Sahlin, herr Eliasson, herr Astudillo och herr Stjernkvist, enligt vad som uppges i Svenska Dagbladet av redaktör Gudmundsson, synes ha deltagit i demonstrationer där symboler för terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah. Det framgår ock att det vi nämnda tillfällen förekommit svastikor var syfte i demonstrationen varit att jämställa Israels suveräna och lagligt valda regering med den tyrannregim, som genom förintelsen, utsatte det hedervärda judiska folket för lidanden, som var så stora att det är meningslöst att försöka kläda dem i ord. Även brännande av den suveräna och av världssamfundet erkända staten Israels flagga uppges ha förekommit.

Det är ofattbart och oförlåtligt att ledande personer i det Socialdemokratiska Arbetarpartiet beter sig på detta sätt. Särskilt allvarligt är det i fallet med herr Eliasson, som innehar ett ämbete såsom vice generalsekreterare i Förenta Nationerna. Herr Eliasson borde i sanning och i kraft av den diplomatiska erfarenhet han rimligen besitter hålla sig för god för att delta i demonstrationer, som så uppenbart uttrycker hat mot staten Israel och det judiska folket. Är herr Eliasson i besittning av något omdöme bör han skyndsamt hos Förenta Nationernas generalsekreterare anhålla om entledigande från sitt ämbete. Det kan icke till´åtas att han på detta sätt skadar Förenta Nationernas anseende.

Orsaken till de tragiska händelser, som idag utspelar sig i Gaza, beror i grunden på dem som vägrar erkänna staten Israels rätt till existens och som därför kräver dess utplåning. Terrororganisationen Hamas genomför för närvarande omfattande raketattacker mot Israel. Israel har icke endast en på folkrätten grundad rätt att försvara sig utan ock en plikt gentemot sina medborgare att skydda dessa.

Är det mot någon som demonstrationer skall riktas så är det mot de terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah samt alla de ljusskygga krafter, som stöder desamma.

Leve staten Israel och dess rätt att försvara sin existens!   

lördag 12 juli 2014

Israel har rätt att försvara sig

Åter har israeliska flygstridskrafter varit nödsakade att genomföra stridshandlingar i syfte att slå ut de avfyringsramper, som nyttjas av terroristorganisationen Hamas och med denna vederstyggliga rörelse lierade terroristiska fraktioner, för att urskiljningslöst avfyra raketer mot Israel. Enligt Israels Utrikesministerium har, sedan den 7 juni, icke mindre än 681 raketer oprovocerat avfyrats genom terrororganisations försorg. Att Israel tvingas slå tillbaka är icke enbart en självklarhet utan en plikt mot varje israelisk medborgare. Bland en stats allra viktigaste uppgifter hör att skydda statsmedborgarna från inre och yttre våld. Det är detta som sker och inte något annat.

I detta sammanhang må ock fastslås att ansvaret för de civila offer, som onekligen omkommer, lemlästas och skadas helt och hållet ligger hos Hamas, som tillämpar den principen att militära installationer placeras mitt bland civilbefolkningen, vilket är i strid mot krigets lagar. Hamas, som enligt sjätte artikeln i sitt grunddokument förklarar att staten Israel skall utplånas:

"Artikel 6: Hamas är uteslutande palestinskt, och strävar efter att höja Allahs fana över varje tum av Palestina"

Det råder såldes icke minsta tvivel om Hamas brottsliga och mot hela världssamfundet stridande syfte. Detta syfte synes dock vara synnerligen svårt att inse för de vänsterkrafter, som  satt sig i sinnet att till varje pris applådera och bejubla, Hamas terror.

Denna dag hålles i huvudstaden en manifestation för att stödja Hamas terror och för att kasta smuts på den legitima staten Israel, en stat som enbart försvarar sig från ytter våld. Icke oväntat finns bland ledarna för nämnda manifestation herr Feiler, kommunist och själv tillhörig det judiska folket, som ock varit de ledande krafterna i organisationen Ship-to-Gaza, vars syfte är att underlätta vapeninförsel till Hamas i Gaza. Herr Feiler har också av Svenska Dagbladet välvilligt beretts tillfälle att utbrodera sina åsikter om nödvändigheten av att stödja terroristorganisationen Hamas.

Herr Feiler, som tillhör det genom historien förföljda och utsatta judiska folket, borde stödja Israel istället för att sälla sig till dem som kräver staten Israels utplåning. Således är herr Feilers agerande högst skamligt och innehåller icke ett litet mått av rent förräderi mot det egna folket och dess rättmätiga statsbildning - staten Israel. Största skam är det herr Feiler borde känna.

Leve staten Israels och dess självklara rätt att försvara sig!  

lördag 5 juli 2014

Tistelordens årliga Högtid

Innevarande vecka har Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Förenade Konungariket av Storbritannien och Nordirland och Hennes övriga Rikens och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare, haft sitt residens i Edinburgh på det kungliga slottet Holyroodhouse, den brittiske Monarkens officiella residens i den skottska riksdelen. Denna årliga vecka, då Drottningen residerar i den skottska riksdelshuvudstaden, benämnes Holyroodsveckan (en. Holyrood week) och är fylld av viktiga ämbetsåtaganden och högtidliga ceremonier.


Hennes Majestät Drottningen med gemål Hertigen av Edinburgh anländer till Tistelordens högtidsmöte i Sankt Gilekatedralen

Bland det som äger rum finner vi Tistelordens årliga högtidsmöte, vilket äger rum i Ordenskapellet i Sankt Gileskatedralen i Edinburgh. Tistelorden (en. Order of the Tistle), grundad av Konung Jakob VII av Skottland år 1687, är Skottlands förnämsta orden och överrides i rang endast av Strumpebandsorden (en. Oder of the Garter). Likt Strumpebandsorder äger Tistelordens Riddare rätt till titeln "Sir" respektive "Lady". Orden, vars Stormästare är Drottningen, består av 16 Riddare. I orden kan ock upptags medlemmar av det Kungliga Huset och utländska Monarker. Vid årets ordensmöte upptogs Greven av Home och Baron Smith av Kelvin i orden.

Kommande höst hålles i Skottland en folkomröstning rörande riksdelens självständighet och avskiljande såsom suverän stat. Detta synes vara ännu ett utslag av de endimensionella nationalistiska rörelser vilka ser nationalstaten såsom den enda möjliga formen för en statsbildning. Ett avskiljande synes i detta fall vara synnerligen olyckligt. Skottland skulle härigenom komma att bli en tämligen perifer del av Europa vars försörjningsförmåga på intet sätt kan tas för självklar. Nu pekar dock så kallade opinionsunderökningar, som genomförts i frågan, på att stödet för bibehållandet av unionen mellan konungarikena England och Skottland är betydligt.


Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bajern, av Jakobiterna ansedd såsom Konung Frans II, Konung av Skottland

Oavsett utfallet i omröstningen kommer dock den brittiske Monarken allfort att vara Skottlands Statsöverhuvud i kraft av att ävenledes självständighetsivrarna förklarat att den Skottska Tronen tillhör Huset Windsor. Således ansluter sig icke självständighetsivrarna till Jakobiterna, den rörelse som förespråkar att rättmätiga ättlingar till Huset Stuart uppsättes på Tronen. Jakobiternas pretendent, och ur ett rent dynastiskt perspektiv rättmätige arvtagare, är Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bajern, rättmätig innehavare av den Bajerska Tronen. Av Jakobiterna är Hertigen känd såsom Hans Majestät Konung Frans II, Konung av Skottland. För tydlighets skull skall framhållas att Hertigen själv aldrig framfört några som helst anspråk på den Skotska Tornen.

onsdag 2 juli 2014

Politikens fördumning

Var och en må ha olika åsikter om politik och politiska ideologier. Dock går det icke undvika att uttrycka en beklagan när politik görs till ren dumhet. När andra politiska partier, över hela skalan, bemödar sig - förvisso mer eller mindre framgångsrikt - att utifrån sina grundsatser formulera en politik vilken i vart fall till någon ända söker en realistisk utgångspunkt finner vi det ultrafeministiska Feministisk Initiativ, som söker göra politik till en konst av dumhet.

Icke nog med att man vägrar acceptera Skapelsens realitet, att vi människor består av kvinnor och män, vilka begåvats med egenskaper vilka till alla delar alls icke är desamma, nej så fort partiets främste företrädare, den före detta kommunisten Schyman, öppnar sin mun och använder sin giftiga tunga sprids nytt trams och nya stolligheter vilka är ett hån mot alla dem som värnar om politikens seriositet.

En av de senaste stolligheterna, uttalad idag under den så kallade Almedalsveckan, är att rikets krigsmakt skall berövas en fjärdedel av sina medel. Var och en inser att krigsmakten då skulle förlora hela sin förmåga och därigenom bli meningslös. Det hade varit ärligare av nämnda stollighetsparti om de istället helt föreslagt krigsmaktens nedläggning. Varför förslösa de medel som blir kvar på något som är meningslöst?

Bland de mest framträdande egenskaperna hos nämnda ultrafeministiska extremistparti är att de sätter en ära i att alltid vara tvärt emot. Man tar sig för pannan inför denna infantila och infernaliska dumhet.  

söndag 29 juni 2014

100 hundra år sedan morden i SarajevoHans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Frans Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. med gemål Hennes Höghet Hertiginnan Sofia, Hertiginna av Hohenberg

Dessa dagar är det 100 år sedan Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Frans Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. och hans gemål Hennes Höghet Hertiginnan Sofia, Hertiginna av Hohenberg, föll offer för en vederstygglig och avskyvärd terrorists kulor.

Detta var en av de händelser, som i en serie av synnerligen olyckliga och komplexa omständigheter i förening med oskicklig diplomati, kom att leda till utbrottet av det Första Världskriget. Dock är det på intet sätt en självklarhet att kriget kunnat undvikas om icke nämnda terrordåd skett. Mellan de vid denna tid dominerande makterna Tyskland och Storbritannien hade över tiden ett spänningsfält byggts upp varför en urladdning, såsom situationen utvecklade sig, måhända var oundviklig. Till detta kom den slaviska frågan där den av Serbien

I detta perspektiv må och framhållas den rådande föreställningen att ett krig i huvudsak var en uppgörelse mellan krigsmakter, en uppgörelse vars utsträckning i tiden ock förväntades vara tämligen begränsad. Det "totala kriget" var ett okänt begrepp vilket uppenbart gjorde tröskeln till krigsförklaring mindre.

Det går dock icke att i detta sammanhang undvika att reflektera över frågan vad som skett om Ärkehertigen icke brutalt mördats. Ärkehertigen var på många sätt en framsynt person, som insåg att det Habsburgska väldet var i behov av reformering. I detta måtto hade Ärkehertigen planer på att, efter sitt tronstillträde, genomföra en förändring i syfte att omvandla väldet till en federativ statsbildning.

Flera tankar om utformningen av denna statsbildning fanns. Ett förslag, benämnt "die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich" utformat år 1906 av advokten herr Popovici.


Österrikes Förenade Stater

Måhända hade en reformering i denna riktning gett oss en helt annan historia. Det är icke otänkbart att de många nationalistiska konflikter, som plågat många intill våra dagar, kunnat undvikas genom den av Ärkehertigen förfäktade federationen. Nu tog dock historien en annan väg.

Ärkehertigen ingick år 1900 ett morganatiskt äktenskap med Grevinnan Sofia Chotek von Chotkow und Wognin. Äktenskapet godkändes av Kejsar Frans Josef på det villkoret att ärkehertigparets avkomma icke skulle kunna komma ifråga såsom arvtagare till tronen. Grevinnan upphöjdes vid äktenskapet till Furstinna av Hohenberg. År 1909 förlänades Furstinnan på livstid titeln Hertiginna av Hohenberg, en förläning som år 1917 utvidgades till ärkehertigparets avkomma och arvingar. Idag innehas titeln av Ärkehertigens sonson Hans Höghet Hertig Georg, Hertig av Hohenberg.


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet, Ärkehertig Otto av Österike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. med Hans Höghet Hertig Georg, Hertig av Hohenberg.
 

fredag 27 juni 2014

Hertigen av Värmland förlovad

Med största glädje noteras att Riksmarskalken denna dag låtit kungöra att Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, ingått förlovning med Fröken Sofia Hellqvist. Bröllopet förvändas äga rum nästkommande sommar.


Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland

Förlovningen har ingåtts efter Hans Majestät Konungens gillande och Regeringens bifall varigenom Successionsordningens stipulerade villkor är uppfyllda. Således torde Hans Majestät Konungen vid bröllopet upphöja Fröken Hellqvist i kungligt stånd med Kunglig Höghets värdighet och Prinsessas titel.

Från detta Forum framföres de allra vördsammaste och hjärtinnerliga Gratulationer till Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Fröken Sofia Hellqvist. 

torsdag 19 juni 2014

Konung Filip VI har bestigit den spanska tronen


Konung Filip avlägger Konungaförsäkran

Denna dag, vid pass klockan 10:30 uppsteg Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien, på den spanska tronen. Trontillträdet skedde genom att Konung Filip avlade sin Konungaförsäkran inför det spanska parlamentet, Cortes. Tillträdet skedde sedan Konung Johan Karl I, Konung av Spanien, förliden gårdag vid en högtidlig cermoni slutligen undertecknade abdikationsdokumenten. Ny spansk Tronföljare är Konung Filips förstfödda dotter, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonor, Prinsessa av Asturien.

I Spanien tillämpas den ordningen att den abdikerade Konungen, Konung Johan Karl I, behåller sin Konungatitel. Konung Johan Karl torde tillhöra de mera betydande av Spaniens Konungar i det att han med största skicklighet kunde föra landet ur dess mörka period av diktatur. För detta är Konung Johan Karl värd största respekt och högaktning.

Så har Europa under loppet av ett drygt år sett tre nya Konungar bestiga tronen. Den 30 april föregående år uppsteg Konung Vilhelm Alexander på den Nederländska tronen och den 21 juli, samma år, uppsteg Konung Filip på den Belgiska tronen.


Deras Majestäter Konung Filip VI, Konung av Spainien, och Drottning Letizia, Drottning av Spanien, flankerade av Deras Kungliga Högheter Prinsessan Leonor, Prinsessa av Asturien, samt Prinsessan Sofia, Prinsessa av Spanien, mottager folkets hyllningar. 

Konung Filip stammar från mången furste. Skärskådar vi de närmaste fyra generationera finner vi hans fader Konung Johan Karl, Konung av Spaninen, hans farfaders fader Konung Alfons XIII, Konung av Spanien, hans farfaders farfader Konung Alfons XII, Konung av Spanien, hans morfader Konung Paul, Hellernas Konung, hans morfaders fader Konung Konstantin I, Hellernas Konung, hans morfaders faderfader Konung Georg I, Hellernas Konung, Prins av Danmark, hans mormoders fader Hertig Ernst Ludvig, Hertig av Braunschweig och Lüneburg, hans morfaders morfader Kejsar Fredrik III, Tysk Kejsare, Konung av Preussen, samt hans mormoders morfader Kejsar Vilhelm II, Tysk Kejsare, Konung av Presussen.

Närmsta släktskap till vårt eget högaktade Konungahus består i att Konung Filips farfaders mormoders moder var Drottning Victoria, Drottning av Storbrittannien och Irland, Kejsarinna av Indien. Nämnda Drottning Victoria är farfaders morfaders mor och farmoders farfaders mor till vår högtärade Tronföljare, Hennes Kunglig Höghet, Kronprinsessan Victoria, Sveriges Krinprinsessa, Hertiginna av Västergötland. Således är Kronprinsessan femmänning med Konung Filip. Därnäst finner vi den härstammning som utgår ifrån Kejsar Vilhelm I, Tysk Kejsare, Konung av Preussen, vilken är såväl morfaders morfader fader som mormoders morfader farfader till Konung Filip. Kejsar Vilhelm I är farfaders mormoders far till vår högaktade och välborne Konung, Hans Majestär Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland. Av detta följer att Konung Filip ävenledes är femmänning med vår Konung.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste hyllningar och gratulationer till Spanien nye Konung, Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien.

Gud bevare Konung Filip VI och hans Hus!

Leve Konung Filip VI!